Våra älskade medresenärer

Våra underbara medresenärer på vår Moder Jord är fantastiska varelser och det är en tacksamhet att få leva tillsammans med dem. Deras närvaro är kraftfull och helande. Många av oss ser det redan i djuren, medan många andra tyvärr har glömt bort deras gudomlighet.

Jag älskar att iaktta djuren och se hur de beter sig gentemot människor som mellan varandra. Om vi visar respekt, får vi respekt tillbaka. Att respektera djuren handlar för mig om att vara lyhörd för hela deras natur. Vad berättar deras kroppsspråk? Vad förmedlar deras ögon? Hur känns deras energi? Lär känna varje art och deras sätt att kommunicera. En god kommunikation handlar om att bli medveten om sitt och andras sätt att kommunicera. För mig inkluderar det alla typer av arter, människor som djur.

Hur ofta interagerar vi med andra djur, bortsett från de domesticerade djuren, alltså: kor, hästar, katter, hundar, höns, grisar och får bland annat (domesticering: den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild till ”tam”, en process av människan)?

Här följer 10 värdefulla livslärdomar av djuren

Alla djur har ett värde, precis som människan och förtjänar lika mycket respekt och erkännande. Jag hittade 10 värdefulla lärdomar vi kan få utav djuren inne på denna artikel: https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/important-life-lessons-we-can-learn-from-animals/. Dessa lyder:

1. Medkänsla

Medkänsla bygger på att kunna förstå någon annans känsla. När vi ser hur en ko tar hand om sin nyfödda kalv kan vi plötsligt förstå deras relation och respektera det.

2. Tålamod

Människor värdesätter tid ungefär lika mycket som pengar. Den naturliga världen styrs inte av människans strikta schema, utan efter naturens gång och rytm. Djuren rusar inte för att göra något de inte känner sig redo för att göra. Djuren gör allt i sin takt.

3. Leva i nuet

Djur kanske han förutse sina framtida behov, men de oroar sig inte lika ivrigt som vi människor gör. Människan kan slösa så mycket tid på ”vad som ska komma härnäst” att vi helt glömmer bort att leva i nuet. Se och lär från katten som sitter och bara tar in allt i lugnan ro.

4. Vi alla är anslutna till varandra

Ekosystemet trivs bara när allt är i balans. Det betyder att djurpopulationen är beroende av varandra. Allt som sker påverkar naturen på något sätt. Om till exempel vargpopulationen ökar tidigare än tänkt kommer bytesdjuren minska drastiskt vilket leder till att vegetationen kommer förändras i området. Människan har tagit bort oss från detta direkta deltagandet i ekosystemet utan att tänka på att vår handlingar faktiskt påverkar andra arter. Det är av stor vikt att vi tittar på samspelet mellan djur och natur så att vi kan förstå att vi inte är så avlägsna som vi tror. Jorden är inte beroende av oss människor men vi människor är beroende av djur och natur eftersom att det är de som balanserar ekosystemet.

5. Vi människor är inte så annorlunda som vi tror

Delfiner kallar varandra vid namn, elefanter tröstar upprörda vänner, primater använder verktyg och oändliga andra exempel visar på att vi har mycket mer gemensamt med djuren än vad vi tror. Människan gillar tanken på att vår intelligens och förmåga att känna och förstå känslor, saknar motstycke. Mer och mer visar på att så är inte fallet. Om det någonsin har funnits en tid att omvärdera vår relation till djuren är det nu.

6. Respektera de äldre

I naturen är överlevnad beroende av den äldre generationens förmåga att förmedla sin kunskap till den yngre generationen. Vissa djur har med tid lärt sig känna igen tecken på torka eller andra mötande naturkatastrofer. Att lära sig av det förflutnas visdom är viktigt även för oss människor. Att gå framåt och gå vidare mot innovation är en fantastisk sak men vi bör också lära oss att respektera visdom hos dem som levt före oss.

7. Ansvar

Att växa upp med djur har visat sig ge en djupare förståelse för ansvar, både som vuxen och barn. Att leva tillsammans med djur ökar inte bara medkänslan hos barn utan stöttar även deras sociala förmåga. När barn tar hand om djur på ett ansvarsfullt sätt kan de se en direkt effekt av deras handlingar. Att hjälpa barn att associera ansvar med positiva resultat kan leda till mer framgång i livet.

8. Lyssna uppmärksamt

Djurets hörselförmåga överträffar långt människors. Djuren sitter och lyssnar innan de reagerar på situationer, något som vi alla skulle kunna ha nytta av att lära oss.

9. Lev lätt

Inte sagt att människor inte vet hur man lever ”lätt” på planeten. I naturen lär sig djuren leva inom sina medel. Djur lever i linje med planeten och använder dess resurser efter behov. Att lära sig leva att vara anpassad och leva utan att orsaka massförstörelse i vår miljö skulle tjäna människor väl.

10. Vikten av att hålla ihop

Djuren har också sina fiender, men i slutet av dagen är nyckeln till överlevnad att ha varandras ryggar. Forskare har funnit att fågelflockar, bisvärmar och lejon har sociala klick eftersom det bibehåller ekosystemets stabilitet. Slutsatsen är att grupper av djur är mindre benägna att bli offer för rovdjur. Människan kanske inte behöver oroa sig så mycket för att bli en rovdjurs middag men det är ändå en viktig lektion att lära sig. Vi är starkare tillsammans – betydelsen av att använda varandras styrkor och göra nytta ökar gemenskapen till varandra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *