Djurkommunikation

Vad är telepatisk djurkommunikation?

Telepatisk djurkommunikation är ett sätt att utbyta information från en art till en annan. Djur kommunicerar uppenbart genom sina fysiska handlingar och sitt komplexa språk men också telepatiskt, både mellan varandra och till människor. En människa kommunicerar huvudsakligen genom kroppsspråk, rösten och ord. Dock ska vi inte bortse från den medfödda förmågan av telepati som ett ytterligare kommunikationssätt..

Ett andligt väsen

Vi växer upp i tron om att djur är sämre än människan på att tänka, känna och göra icke-instinktiva val. Det får oss att tro att en ömsesidig och likvärdig kommunikation inte kan nås mellan varandra. Det engelska ordet för djur, animal, härstammar från latin, anima, och betyder livsprincip, andetag, själ och levande varelse. Djur har ett andligt väsen och ska respekteras precis som vilken annan levande varelse på denna jord. Djur kommunicerar med människor som är öppna för den telepatiska anslutningen. Vi kan lära oss mycket om hur vi kan leva i mer harmoni och balans på jorden genom att samtala med djur. De kommer med påminnelsen om att tacksamt se och ta emot den sanna glädjen, kärleken och skönheten som omger oss.

Hur fungerar djurkommunikation?

Telepatisk djurkommunikation är en tvåvägskonversation och tar sig i uttryck genom tankar, bilder och känslor. Från samtliga djurarter. I stället för att främst använda sig av bara ord som vi människor ofta gör, använder sig djur av telepati. Det är en effektivare metod som ökar utbytet av information betydligt mer mellan varandra. Något som är värt att påpeka är att människor gör på liknande sätt, fast omedvetet. När vi tänker på något ser vi ofta i bilder och har känslor kopplade till det vi tänker eller pratar om.

Som en förberedelse inför ett samtal använder jag mig av meditation som ett sätt att jorda- och medvetet förbinda mig med Moder Jord. Jag gör en kroppslig avläsning av min energi och mitt mående. Det är en viktig förutsättning för att kunna skilja på vad som är mitt och djurets känslor. Jag vill att min ”kanal” ska vara så ren och klar som möjligt eftersom budskapen då blir desto tydligare.
När kontakten är ansluten till djuret sker en presentation av mig själv och inbjudan till samtal ges. Majoriteten av gånger godkänner djuret en konversation men ibland väljer den att avböja av diverse anledningar. I början av varje samtal ges ett fritt utrymme att förmedla information som den själv känner är mest aktuell att dela. Därefter ställs eventuella frågor från klienten.

Något att ha i åtanke

Personer önskar ibland att få hjälp med en förändring i sitt djurs beteende så som ett avslut på att kissa inomhus, klösa på möbler, bita sönder föremål eller dylikt. Jag kan tyvärr inte i ett samtal ”bara” be djuret att upphöra med sitt beteende. Djuret kanske inte alls ser sitt beteende som ett ”problem”. För mig är det viktigt att undersöka själva orsaken till beteendemönstret vilket kan grunda sig i en upplevd känsla av stress, missnöje, att inte bli förstådd osv. Eftersom djur är kännande och tänkande individer händer det att de ibland plockar upp våra egna inre upplevelser. Därför kan jag ibland behöva ta mig en ”titt” på djurets människa som helhet för att se om det finns något att ta hänsyn till, som en hjälp för att lösa ”obalansen” i djuret.

Slide 1

Josef

En katt som inte stressar upp i första taget. Josef tycker att han klarar sig rätt bra själv i livet. Dock säger han inte nej till klappar och mys med sin människa.

Slide 2

Lucky

Att få känna sig fri och vara tillsammans med likasinnade får Lucky att känna sig glad.

Slide 3

Lemon

Om Lemon hade fått välja hade han behållt den gamla möbleringen i hemmet. Det var mycket bekvämare innan, tyckte han. ”Kan du flytta tillbaka den?”

Slide 3

Nala

Isabelle

Isabelle

En stolt energi finns hos Isabelle. Det spelar ingen roll hur stor eller liten hon uppfattas – hon vet att hon är lika fantastisk oavsett storlek.

Slide 5

Max

En positiv och lättsam hund. Det nya hemmet känner han sig öppen för och tycker det ska bli spännande med en ny miljö.

Slide 6

Xena

En ”krigarkatt” som tycker om att hålla sig på sin kant. Orädd och självständig.

Slide 7

Felix

Nu på äldre dar önskar Felix det lite tystare och lugnare runt omkring sig.

Slide 7

Gucci

Slide 7

Nadja

Säger från andra sidan att hon redan förbereder ett liv tillsammans med sin människa.